بستن
FA EN

اهداف گروه پژوهشی کرم ابریشم

 • – انجام پژوهش های بنیادی، توسعه ای و کاربردی مورد نیاز صنعت ابریشم کشور و منطقه
 • – انتقال فناوری نوین و بررسی چگونگی اثر بخشی آن با توجه به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور
 • – برقراری همکاری و مشارکت با موسسات، شرکت ها و مراکز تحقیقاتی به منظور انجام پژوهش های کاربردی مورد نیاز کشور
 • – توسعه بانک ژن کرم ابریشم و توت کشور
 • – معرفی کرم ابریشم به عنوان یک مدل در تحقیقات بنیادی و مطالعه کاربردهای جدید آن در صنایع داروسازی و مصارف پزشکی
 • – توسعه صنایع وابسته به ابریشم و همچنین کاربردهای نوین از بیوپلیمر ابریشم
 • – همکاری با گروه علوم دامی در ایجاد رشته علوم حیوانات خاص اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری
 • – همکاری با گروه نساجی در ایجاد رشته کارشناسی ارشد نساجی با گرایش ابریشم و رشته کارشناسی ارشد علوم حیوانات خاص اقتصادی
 • – مطالعه وضعیت اقتصادی و اجتماعی جوامع روستایی به منظور تهیه و اجرای طرحهایی که منجر به اصلاح ساختار موجود و احیاء و توسعه مزارع و بهره برداری از آنها شود.
 • – مطالعه بازار جهانی محصولات صنعت نوغان و پیشنهاد راهکاری مناسب جهت دستیابی به آن
 • – جمع آوری آمار و اطلاعات مرتبط با وضعیت و کیفیت پرورش کرم ابریشم و تولید ابریشم در ایران و جهان به طور مستمر جهت ارائه خدمات مشاوره ای
 • – اجراء طرح های تحقیقاتی مشترک با کشورهای دیگر و سازمان های بین المللی
 • – همکاری با پژوهشگران علاقه مند به تدوین تاریخ صنعت نوغان در ایران